Eerste thema-avond over ‘Tijd’

6 november 2014. De eerste thema-avond onder senaat Vreugdenhil is een feit. Voor deze thema-avond waren alle ouders van de leden uitgenodigd.

Wouter Meijboom was gevraagd om te komen spreken. Hij hield een inspirerend praatje over het thema ‘Tijd’. Het thema werd vanuit de bijbel belicht met het oog op ons dagelijks leven. Na een korte pauze met koffie & thee gingen we in groepjes uiteen. In deze groepjes spraken we verder over het thema aan de hand van verscheidene vragen.

Hierna werd iedereen van harte uitgenodigd om nog een drankje te komen doen in de soos. We kunnen samen terugkijken op een geslaagde avond! Bedankt allen!

10 november 2014

Praise- en Gebedsavond

16 oktober 2014. De Christelijke studenten uit Deventer komen bij elkaar voor Praise en Gebed. Eén dag voor de World Student Day van IFES wordt er in de sociëteit gebeden voor elkaar, onze vereniging en haar Christelijke identiteit in de stad, medestudenten in Nederland maar vooral voor de Christelijke studenten wereldwijd. Mede door de muzikale begeleiding van onze band en een inspirerende speech van mevrouw de abactis mocht Pro Deo weer genieten van een geslaagde avond.

3 november 2014

Eerste Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 18 09 14

18 september. Pro Deo komt bij elkaar voor de eerste Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2014-2015. Bijeengekomen in een kleinere zaal dan doorgaans het geval is mocht de vereniging omgeven door een goede sfeer de jaarstukken behandelen, het beleid van senaat Vreugdenhil bespreken, genieten van elkaars aanwezigheid maar bovenal; er mochten 7 nieuwe leden worden geïnstalleerd. Welkom!

20 september 2014

open activiteiten

12 Feb open pizzadeeg dinsdag
16 Mei open thema avond
13 Juni open avond